فیلتر
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد

دکتر مسعود جمشیدی، دانشیار

ساخت و بازیافت پلیمرها
کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های پلیمری
فرموله و ساخت کامپوزیت‌ و نانوکامپوزیت‌ لاستیکی

دکتر فروغ عاملی،استادیار 

فرایندهای ازدياد برداشت نفت
مطالعه فرايندهاي بهبود برداشت چاه محور
مطالعه پديده‌هاي سطحي و پيش‌بيني خواص

دکتر نوراله کثیری، استاد

مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر، CAPE، در صنایع فرایندی
مدیریت توسعه، ایمنی و ریسک در صنایع فرایندی
مدیریت تاسیسات در صنایع فرایندی

دکتر محمد تقی کوثر نشان

 

دکتر سید مهبد مهدی بصیر

 

مرحوم دکتر کریم پور

 

keyboard_arrow_up